Služebnice Boží S.M. Eliška Pretschnerová OSF

  

     

Nová etapa procesu blahořečení S.M. Elišky OSF od roku 2014

    

   

Proces blahořečení sestry Elišky Pretschnerové OSF vešel do nové fáze. Na žádost České provincie Školských sester sv. Františka královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál znovuobnovil tento proces. Po studiu kurzu pro postulátory na Kongregaci pro kauzy svatých v Římě se stala postulátorkou S.M. Zdislava Nosková OSF.

Prvním úkolem postulátora v každém procesu blahořečení je sbírat svědectví o tzv. „pověsti svatosti“. To jsou vzpomínky a svědectví osob, které si Boží služebnici sestru Elišku pamatují a na které její životní příklad nějak zapůsobil, ovlivnil jejich vlastní život, byl pro ně příkladem. Sestra Zdislava nyní sbírá tato svědectví a cestuje po celé republice, po Slovensku případně v zahraničí, kde svědkové dosud žijí. Pořádá přednášky a šíří poselství příkladu sestry Elišky, který se stal živý nejen pro sestry jejího společenství, ale patří všem.

      

   

Fotogalerie z některých setkání a duchovních obnov 2014