Služebnice Boží S.M. Eliška Pretschnerová OSF

  

  

Fotogalerie z některých setkání a duchovních obnov 2015

   

   

Vzpomínková slavnost k 22. výročí úmrtí SM Elišky Pretschnerové OSF 1.5.2015

Slatiňany, Hoješín

   

Duchovní obnova pro studenty Gymnázia sv. Františka v Žilině 2015

Sestra Zdislava připravila ve Svatém týdnu duchovní obnovu pro studenty Gymnázia sv. Františka v Žilině, které patří Školským sestrám OSF slovenské provincie. Téma: Kdo jsou svatí dnes. Poselství Služebnice Boží sestry Elišky Pretschnerové našemu světu.

       

   

Prezentace o životě sestry Elišky v USA v r. 2015

 

   

Služebnice Boží sestra Eliška zanechala hlubokou stopu v Americké provincii Školských sester sv. Františka. Proto se postulátorka beatifikačního procesu sestra Zdislava spolu se sestrou Maxmiliánou – překladatelkou do USA vydaly.

V době, kdy sestra Eliška byla generální představenou, vizitovala všechny naše provincie. Několikrát navštívila i sestry v USA. Sestry vzpomínají na zájem sestry Elišky o ně. Jakmile byla zvolena, začala se učit dva nové jazyky – italštinu a angličtinu. Vzhledem k věku – bylo jí 60 let – to pro sestru Elišku bylo hodně náročné. Ale chtěla se sestrami mluvit osobně, bez tlumočníka. Než jela do Spojených států, nechala si od představených poslat fotografie všech sester se jménem, aby se je naučila a každou sestru mohla oslovit.

Dnes žije 80 sester Americké provincie ve 2 velkých komunitách: Pittsburgh a Bethlehem v Pensylvánii, a v několika malých komunitách kolem nich nebo ve vzdálených místech státu Pensylvánie nebo v Texasu. Vedou školy, pastorační práci, starají se dům pro chudé a opuštěné , v Pittsburghu (v části jejich domu) pečují o staré a nemocné lidi a mají tam předškoláčky. Rovněž v Bethlehemu zřídily při komunitě sester krásné Duchovní centrum a mateřskou školu. Sestry tam pracují do vysokého věku a dávají všechny svoje schopnosti do služby. Je krásné to vidět.

Do všech komunit jsme přinesly prezentaci o životě a díle sestry Elišky. Do Texasu jsme přenášely prezentaci a komunikovaly se sestrami přes Skype. Sestry byly velmi nadšené a hodně se ptaly. Mnohé okolnosti života sestry Elišky byly pro ně neznámé.  Například její činnost v době komunistické totality (vytvoření Sekretariátu řeholních společností, uskutečňování myšlenek II. vatikánského koncilu především o přizpůsobené obnově řeholního života - ve vlastní řeholní rodině i v ostatních řádech a kongregacích, úsilí o liturgickou reformu doma, ale i pomoc kněžím v okolních farnostech). Rovněž následky jejích postojů, kdy musela bojovat s nepochopením – všechny tyto věci vzbudily živý zájem a sdílení. Sestra Eliška – jak dosvědčovaly – v jejich očích ještě vyrostla.

Myšlenky na sestru Elišku se znovu probudily a mnohé sestry přinášely dopisy, fotografie, pohlednice, které od ní dostaly. Řada z nich chtěla také vydat svědectví o svém konkrétním a blízkém vztahu s Eliškou. Všechny u ní viděly velké pochopení pro jejich kulturu, prostotu a chudobu života, její lidskost a věrné přátelství, které jim prokazovala. Sestry si vysoce cení otevřenosti sestry Elišky pro jejich starosti, problémy, těžkosti – v osobním životě i v životě jejich drahých. Eliška měla konkrétní zájem i o jejich rodiny a navštěvovala je.  Většina sester ji opravdu dodnes miluje a ctí. Mnohé se k ní denně modlí a jejich modlitby jsou vyslyšeny.  Pomáhá jim také ve zdravotních potížích a v rodinách jejich příbuzných. Jsou to živé vztahy se sestrou Eliškou – uchované i po její smrti.

Byla to pro mě velká radost a povzbuzení, že jsem toto svědectví mohla vidět. Bohu díky.

 

Fotogalerie z návštěvy USA