Služebnice Boží S.M. Eliška Pretschnerová OSF

  

 

 
 
 
 
 

  

* 26.9.1911 - † 4.5.1993

 Dne 1. června 2001 byl zahájen v královéhradecké diecézi proces blahořečení S.M. Elišky OSF.

  

   

  

Modlitba za vyslyšení

 Pro soukromou pobožnost

  

Všemohoucí a dobrý Bože, tvá služebnice sestra Eliška Pretschnerová celým svým životem naplňovala evangelium tvého Syna Ježíše Krista. Ve františkánské prostotě a pokoře sloužila spolusestrám, církvi a všem lidem. Ani v těžkých podmínkách a okolnostech neztrácela víru a naději a projevovala úctu každému člověku. Dej nám milost následovat příklad jejího života, dopřej nám její blahořečení a na její přímluvu vyslyš prosbu, kterou ti předkládáme.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

S církevním schválením biskupa královéhradeckého.

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

č.j. BiHK-2411/2013

      

  

     

    Finanční podpora procesu blahořečení je možná na účet číslo:

2201326014/2010 v Kč
2501326016/2010 v Euro

Na požádání Vám vydáme potvrzení pro daňové účely.
Prosíme o sdělení: jméno a adresa dárce, výše příspěvku, datum zaslání.
Potvrzení vystavuje správce fondu: S. M. Dolores Richtrová – e-mail: doloresrim@seznam.cz
 

    

 Případná vyslyšení sdělte, prosím na adresu:

eliskaosf@gmail.com