Služebnice Boží S.M. Eliška Pretschnerová OSF

  

 

 
 
 
 
 

       

     * 26.9.1911 - † 4.5.1993

 Dne 1. června 2001 byl zahájen v královéhradecké diecézi proces blahořečení S.M. Elišky OSF.

     

    

              

Modlitba za vyslyšení

 Pro soukromou pobožnost

  

Všemohoucí a dobrý Bože, tvá služebnice sestra Eliška Pretschnerová celým svým životem naplňovala evangelium tvého Syna Ježíše Krista. Ve františkánské prostotě a pokoře sloužila spolusestrám, církvi a všem lidem. Ani v těžkých podmínkách a okolnostech neztrácela víru a naději a projevovala úctu každému člověku. Dej nám milost následovat příklad jejího života, dopřej nám její blahořečení a na její přímluvu vyslyš prosbu, kterou ti předkládáme.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

S církevním schválením biskupa královéhradeckého.

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

č.j. BiHK-2411/2013

    

 

 Případná vyslyšení sdělte, prosím na adresu:

eliskaosf@gmail.com

 

 

  Tento web spravuje SM Ludmila Pospíšilová OSF